Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης | Πολιτική Απορρήτου

O νόμος για την προστασία δεδομένων, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation- GDPR), έχει τεθεί πλέον σε ισχύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθολικά εφαρμόσιμος από 25/05/2018. Η δέσμευσή μας για την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου σας αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων μας.

Ο ιστότοπος www.besecured.gr (διακριτικός τίτλος: INSURANCE SERVICES) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των υπηρεσιώνμέσω του διαδικτύου της ελληνικής επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν» (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ INTERAMERICAN) που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, στην Ελλάδα (Διεύθυνση έδρας: Αριστείδου 45, 13122 Ίλιον– Τηλ./Fax:2102636197, Διεύθυνση υποκαταστήματος:  Λ. Κηφισιας 78-Τηλ.: 2102636197 / Email: fotinakik@agency.interamerican.gr ΑΦΜ: 802005435– Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ). Η επιχείρηση ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ είναι εγγεγραμμένη από το 2023 στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με Αρ.Μητρώου 8853 (Αρ.ΓεΜΗ:168005303000).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και προκειμένου να δηλώσετε ενδιαφέρον για επικοινωνία για τις υπηρεσίες, αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας/email). Κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο σας (φυλή ή εθνικότητα, η θρησκεία και οι πολιτικές, σεξουαλικές, καταναλωτικές πεποιθήσεις σας κ.α.) δεν μας αφορά και δεν σας ζητείται. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά· δηλώνουμε δε κατηγορηματικά ότι δεν χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη. Παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψιν σας ότι δεν χρησιμοποιούμε προωθητικές υπηρεσίες marketing/διαφήμισης οπότε ουδέποτε θα λάβετε από μας newsletters, ενημερώσεις ή οτιδήποτε άλλο συναφές στο email σας.

Επικουρικά και για την δική σας γενική πληροφόρηση καταγράφουμε την πολύ ενδιαφέρουσα παράγραφο 2 στην σελίδα 4 της Απόφαση Αρ. 19/2019 19.06.2019 της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα “2. Το ζήτημα της πραγματοποίησης μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς, ρυθμίζεται στο άρθρο 11 του ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μία τέτοια επικοινωνία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο συνδρομητής συγκατατεθεί εκ των προτέρων ρητώς. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτήν τη χρήση.”


Η επιχείρησή μας ακολουθεί και εφαρμόζει  τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως  ακριβώς προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο (Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 131/2003. Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην εσωτερική αγορά). Εφαρμόζει επίσης ρητά τον Nόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Δηλώνει δε ότι συμμορφώνεται πλήρως στην από 25/05/2018 υποχρεωτική εφαρμογή του Kανονισμού (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (General Data Protection Regulation ή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή εν συντομία GDPR) *. Έτσι δεσμεύεται ρητά και δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται τα όποια προσωπικά δεδομένα δηλώνετε, οικειοθελώς, κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, δεν παραχωρεί, δεν πωλεί, δεν ενοικιάζει, δεν δημοσιοποιεί, δεν ανταλλάσει ή εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παράδοση σε σας των προϊόντων που παραγγέλνετε είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου μας besecured.gr , είτε κατά την επίσκεψη σας στην φυσική μας έδρα.

* Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το GDPR από την επίσημη ιστοσελίδα της Προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

* Επίσης για επιπλέον πληροφόρηση μπορείτε να επισκεφθείτε την βρετανική κυβερνητική ιστοσελίδα Information Commissioner’s Office (ICO) [Government Organization in Wilmslow, Cheshire, U.K. • The Information Commissioner’s Office is the UK’s independent authority set up to uphold information rights in the public interest, promoting openness by public bodies and data privacy for individuals.]

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ο ιστότοπος 
www.besecured.gr | <<ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ ενημερώνει υπεύθυνα ότι:

Διατηρεί τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) ώστε να εξασφαλίζει την επικοινωνία των πελατών του για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και την έκδοση λογιστικών παραστατικών.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τονίζουμε πως ο μόνος πιθανός αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) είναι οι εταιρίες ιδιωτικές ή/και δημόσιες παροχής μεταφορικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών (ενδεικτικά Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.E.) και το προσωπικό αυτών, προκειμένου να διεκπεραιωθεί σωστά κάποια προσφορά-αποστολή εγγράφων.

ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα που διατηρούμε είναι λανθασμένα ή ανακριβή (πχ λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο ή e-mail) διαγράφονται αμέσως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 210.2636197 και στο e-mail fotinakik@agency.interamerican.gr και να ζητήσει την διόρθωση των στοιχείων του ή την οριστική διαγραφή τους.

Β. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλειπή και για κάποιον λόγο δεν τα έχουμε ήδη διαγράψει.

Γ. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων σας. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:

 • Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
  • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (βλ. κατωτέρω υπό Δ.)
  • Εάν τα Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
  • Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των Δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.


Δ. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε τυχόν επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.


Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά) με την υποβολή αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησης, στα εξής στοιχεία:

ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Λ.Κηφισιας 78, 15125 Μαρούσι Αττικής

Τηλέφωνο: +30 2102636197

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.besecured.gr [INSURANCE SERVICES]

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας https://besecured.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από την χρήση της ιστοσελίδας και από κάθε συναλλαγή μέσω αυτής. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε νομικά μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των παρακάτω.

 • Τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα

H «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» διατηρεί το δικαίωμα, να τροποποιεί, διορθώνει ή/και βελτιώνει, αλλάζει, αναστέλλει ή τερματίσει οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής, περιλαμβανομένης ακόμα της πρόσβασής σας σε αυτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας κατόπιν τοποθέτησης των τροποποιήσεων σε αυτή θα δηλώνει την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

 • Παρεχόμενες πληροφορίες

Η «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδες της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

 • Συνδέσεις/Σύνδεσμοι προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσεις/συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους τρίτων των οποίων η διαχείριση ανήκει σε εταιρείες ή πρόσωπα πέραν της «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» και οι οποίες παρέχονται για την διευκόλυνσή σας. Η παροχή αυτών των συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων από εμάς δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, χορηγία, υποστήριξη ή/και σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών ή των περιεχομένων που περιλαμβάνουν και διαχειρίζονται ή των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. H «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» δεν έχει τον έλεγχο ή/και την ευθύνη αυτών των άλλων ιστοσελίδων, του υλικού, των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η πρόσβαση σε όποιο διαδικτυακό τόπο τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη και ως εκ τούτου η «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» δεν θα φέρει καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτές τις ιστοσελίδες ή/και του περιεχόμενου τους ή για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από/ή σε σχέση με οποιαδήποτε αγορά, χρήση ή εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά, ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από/ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου διαδικτυακού τόπου τρίτων.

 • Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της «ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ.Κ-ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.Ν ΟΕ», νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα της εταιρίας είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.