Ομαδικά

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η Ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της.

Ομαδικά

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό. Η Ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της.

Let's Business!

Σύγχρονες και εξελιγμένες ασφαλιστικές λύσεις προσφέρονται στον ενδιαφερόμενο με γνώμονα την αξία και την επιχείρηση. Καθημερινά, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζόμενους κι απόδειξη ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η ομαδική ασφάλιση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι παροχές είναι σημαντικές όπου αναπληρώνουν τυχόν ελλείψεις του κοινωνικού φορέα. Η ομαδική ασφάλιση συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού.

 Με το πρόγραμμα business insurance η ιντεραμερικαν στοχεύει στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη τις επιχείρησης. Το business insurance απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστικότητα. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ξεχωριστές ανάγκες τις επιχειρήσεις.

Let's Business!

Σύγχρονες και εξελιγμένες ασφαλιστικές λύσεις προσφέρονται στον ενδιαφερόμενο με γνώμονα την αξία και την επιχείρηση. Καθημερινά, οι σύγχρονες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζόμενους κι απόδειξη ενδιαφέροντος. Επιπλέον, η ομαδική ασφάλιση αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς οι παροχές είναι σημαντικές όπου αναπληρώνουν τυχόν ελλείψεις του κοινωνικού φορέα. Η ομαδική ασφάλιση συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού.

 Με το πρόγραμμα business insurance η ιντεραμερικαν στοχεύει στην βιωσιμότητα και ανάπτυξη τις επιχείρησης. Το business insurance απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και την δραστικότητα. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ξεχωριστές ανάγκες τις επιχειρήσεις.

Φωτεινάκη Κωνσταντίνα

Θεοδωρόπουλος Νίκος

Θεοδωρόπουλος Μάνος

Στείλτε μας online!

Στείλε μας μέσω της online φόρμας επικοινωνίας για ραντεβού ή για οποιαδήποτε απορία σας κα σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!